performance improvement

 • 10 tips to improve performance through learning

  If only we would have the power to look into a crystal ball and see the future. With regards to learning, I think that crystal ball would glow with brightness.

 • 5 practical pointers to apply 70-20-10 to talent development and management

  Two years ago a client asked me to build a talent development program that was strongly interwoven with talent management. One of their requirements was to adhere to the 70/20/10 mindset.

 • Een talentvolle missie

  Het is onze missie om talenten enthousiast, gecommitteerd en betrokken te houden, zodat zij niet zullen overwegen de organisatie te verlaten.

 • Four ROI’s on Talent

  Since 2008 I’ve been actively engaged in designing, developing and delivering talent development programs and talent management infrastructure for fortune 100 companies.

 • Hoe herschik je de ligstoelen op het dek van de Titanic?

  Onlangs heb ik mijn Forzes collega Marcel van der Pol uitgenodigd bij een intervisiebijeenkomst van een van mijn klanten. Marcel is een getalenteerde theater producer en artiest. Tijdens de presentatie van zijn derde boekkwam het idee in me op om hem uit te nodigen.

  Dit gebeurde er.

 • Management Development met 0% training

  De Perfetti van Melle fabriek in Hoorn, net boven Amsterdam, is de thuishaven van de eeuwenoude Klene drop (mijn favoriet). Een aantal jaren geleden deed een fabrieksmanager het onmogelijke: hij bracht de fabriek in slechts drie jaar tijd terug in de zwarte cijfers.

 • Management Development with 0% training - a case-study

  The Perfetti van Melle factory in Hoorn, just a short drive above Amsterdam, is the home of the immemorial Klene liquorice (my personal favourite, I have to admit). Several years ago a plant manager did the impossible: he brought the factory back to black figures in just three years.

 • On a Mission

  It’s our mission to keep talents enthused, committed and engaged, so that they won’t consider leaving your company.

 • The future of learning is performing

  Jane Hart, thé worldwide social learning thought leader, introduced the catchphrase “the future of learning is social” a couple of years ago. When I had the privilege to meet her personally in 2011, I responded “ the future of learning is performing”.

 • The Power of Real-Time Feedback

  It’s a dreary and cold Tuesday a couple of months ago. I’m early, too early as it pans out. All lights at my client’s office are still out and the doors are locked.

 • The Single Most Potent Talent Development Intervention

  Ask any talented person what gave their careers a boost and they’ll never answer “a training or workshop”. Trust me, I’ve been asking this question since 2006.

 • Twee redenen waarom presteren de toekomst van leren is

  Jane Hart, dé wereldwijd bekende ‘social learning thought leader’, bedacht een aantal jaar geleden de pakkende zin “de toekomst van leren is sociaal”. Toen ik het geluk had haar in 2011 te mogen ontmoeten, antwoordde ik “de toekomst van leren is presteren”.

 • Two leaders, three practices to ignite talent

  mind 767586 1920

   

   

   

   

   

  In my daily working life I have the great privilege to work with talents and (their) managers. Over the past years I’ve come to appreciate how tough it is to ignite talents in one another. The intrinsic challenge is that our talents are so often latent, not manifest. If this is the case we’re trying to build awareness about talents someone we’re working with hasn’t realised (yet).

 • Van “Employ4Life” naar “Tour of Duty”

  Lynda Gratton is op dit moment de wereldwijde autoriteit als het gaat om “De Toekomst van Werk”. Zij doet een beroep op bedrijven en instellingen om de ervaringen die zij talenten aanbieden te herontwerpen, dusdanig dat zij frequente functie- en rolwisselingen mogelijk maken. Haar conclusie wordt ingegeven door het feit dat “highbrow” professionals geen baan voor het leven meer ambiëren, sterker nog, de frequentie waarop zij van baan wisselen neemt alleen maar toe.

  context 1